Zakłady Drobiarskie FARMIO

Siedziba Zakładu:

Zakłady Drobiarskie FARMIO
Golina, ul. Leśna, 63-200 Jarocin

NIP 522-305-73-01 
REGON 363941371 

tel.: +48 62 506 50 51 
e-mail: biurozd@farmio.com

Rekrutacja:
e-mail: rekrutacjazd@farmio.com