Mistrz Wydziału

Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. w Golinie koło Jarocina to jedno z największych
i najnowocześniejszych przedsiębiorstw produkcji kurczaka i jego elementów w Polsce.
Posiada najnowszą technologię procesu uboju i dzielenia kurczaka.
Gwarantuje produkty najwyższej jakości oraz wysokie standardy współpracy
z pracownikami i partnerami biznesowymi.

Obecnie, poszukujemy do pracy na stanowisko: Mistrz Wydziału

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zapewnienie płynnego przebiegu procesów produkcyjnych pod
  względem jakości, terminowości i efektywności produkcji;
 • Planowanie, realizacja i weryfikacja skuteczności zadań podległego
  zespołu w zakresie przydziału obowiązków z uwzględnieniem
  terminów realizacji poszczególny zleceń;
 • Nadzór nad parkiem maszynowym i podległą infrastrukturą;
 • Nadzór nad wyrobami produkowanymi w zakresie kontroli jakości
  wyrobu, dbanie o minimalizację strat;
 • Odpowiedzialność i nadzór nad podległym personelem w zakresie
  przestrzegania obowiązujących regulaminów i zasad bhp;
 • Sporządzanie raportów produkcyjnych oraz analiza;

 WYMAGANIA:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne;
 • Doświadczenie w organizacji pracy podległego zespołu
  pracowników;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie;
 • Dyspozycyjność;

 OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w
  dynamicznym środowisku;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Aplikacje należy wysyłać na adres: rekrutacjazd@farmio.com
z adnotacją:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. ul. Pirenejska 2c, 01-493 Warszawa w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych są Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. ul. Pirenejska 2 c 01-493 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzanych przez administratora danych osobowych: rodo[at]polzywnosc.com. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.