Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat GMO i żywności modyfikowanej genetycznie.

1Co to jest GMO?

2Jak powstają organizmy modyfikowane genetycznie?

GMO są wynikiem inżynierii genetycznej, która polega na ingerencji w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Ingerencję tę dokonuje się na trzy sposoby:

  • zmienia się aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie, np. wyłącza się aktywność genu, który odpowiada za dojrzewanie rośliny;
  • wprowadza się do organizmu dodatkowe kopie jego własnych genów, np. geny odpowiadające za kolor rośliny, które wzmacniają jego intensywność;
  • do organizmu wprowadza się gen pochodzący z organizmu innego gatunku, np. geny odpowiadające za odporność na określone szkodniki lub środki chwastobójcze. Organizm po takiej modyfikacji nazywamy „organizmem transgenicznym”.

3Co to jest żywność modyfikowana genetycznie?

4W jaki sposób wykorzystuje się GMO przy produkcji żywności?

5Czy w polskich sklepach znajdują się produkty zawierające GMO?

6Jak można odróżnić produkty zawierające GMO od produktów nie zawierających GMO?

7Jak żywność modyfikowana genetycznie wpływa na zdrowie?