Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat GMO i żywności modyfikowanej genetycznie.

1Co to jest GMO?

2Jak powstają organizmy modyfikowane genetycznie?

3Co to jest żywność modyfikowana genetycznie?

Według ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych produkt GMO to każdy wyrób składający się z GMO, lub zawierający GMO, lub kombinację GMO. Żywność genetycznie zmodyfikowana oznacza zatem żywność zawierającą, składającą się lub wyprodukowaną z genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Zalicza się do niej artykuły spożywcze zawierające produkty modyfikacji genetycznej:

  • żywność będąca GMO (np. modyfikowana kukurydza);
  • produkty żywnościowe wytworzone z GMO (np. olej rzepakowy otrzymywany ze modyfikowanego rzepaku);
  • żywność produkowana z zastosowaniem GMO (np. jogurt zawierający skrobię kukurydzianą z kukurydzy modyfikowanej genetycznie).

Zwierzęta hodowlane są powszechnie karmione paszami produkowanymi, m.in. ze modyfikowanej genetycznie śruty sojowej. Rodzi to wiele wątpliwości, czy produkty uzyskane od zwierząt żywionych takimi pokarmami należy uznać za żywność GMO. Ostatnio w niektórych krajach podejmuje się inicjatywy dotyczące obowiązkowego znakowania żywności pochodzącej od zwierząt karmionych GMO. Obecne prawo tego nie reguluje i jakiekolwiek przepisy prawne dotyczące produktów GMO nie obejmują, np. jajek od kur karmionych paszą GMO.

4W jaki sposób wykorzystuje się GMO przy produkcji żywności?

5Czy w polskich sklepach znajdują się produkty zawierające GMO?

6Jak można odróżnić produkty zawierające GMO od produktów nie zawierających GMO?

7Jak żywność modyfikowana genetycznie wpływa na zdrowie?