Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat GMO i żywności modyfikowanej genetycznie.

1Co to jest GMO?

2Jak powstają organizmy modyfikowane genetycznie?

3Co to jest żywność modyfikowana genetycznie?

4W jaki sposób wykorzystuje się GMO przy produkcji żywności?

Rośliny znajdują się na samym początku łańcucha pokarmowego. Zastosowanie GMO miało doprowadzić do upraw roślin na dużą skalę, a co za tym idzie – masową produkcję żywności. Rośliny najczęściej modyfikuje się w celu uzyskania ich odporności na szkodniki, wirusy, grzyby, środki ochrony roślin lub poprawy ich jakości (np. koloru). Do genotypu roślin wprowadza się geny obcych organizmów, odpowiadające za odporność na wybrane czynniki zewnętrzne.

Wprowadzenie GMO miało zwiększyć ilość i jakość plonów oraz ograniczyć zużycie pestycydów, ale okazało się, że rzeczywistość nie do końca odpowiada temu modelowi. W uprawach GMO zaczęły pojawiać się tak zwane „superchwasty” odporne na działanie stosowanych herbicydów, a walka z nimi wymagała używania coraz większej ilości coraz mocniejszych środków chemicznych (1). Wprowadzenie upraw GMO wpływa również negatywnie na środowisko naturalne – powoduje skażenia środowiska i zagraża biologicznej różnorodności. Pomimo to, producenci nasion GMO wciąż przekonują farmerów z całego świata do przejścia na uprawy GMO, obiecując im niskie koszty i wysoką produktywność upraw.

Modyfikowane i uprawiane w opisany sposób soja, kukurydza czy rzepak używane są jako surowiec do biopaliw oraz do produkcji wyrobów spożywczych. Ziarna roślin GMO są także powszechnie używane do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych (bydła, trzody chlewnej i drobiu). Skala upraw roślin modyfikowanych genetycznie jest bardzo duża, przykładowo w 2013 roku 79% uprawianej na całym świecie soi stanowiła soja modyfikowana genetycznie (2). Areał tych upraw z roku na rok rośnie.

(1)  “GM crops: Global socio-economic and environmental impacts 1996-2010”, PG Economics Ltd, United Kingdom
(2)  James C., 2013 report on Global Status of Biotech/GM Crops, ISAAA, Ithaca, NY ,2014

5Czy w polskich sklepach znajdują się produkty zawierające GMO?

6Jak można odróżnić produkty zawierające GMO od produktów nie zawierających GMO?

7Jak żywność modyfikowana genetycznie wpływa na zdrowie?