Dlaczego używamy pasz bez GMO?

„Jesteś tym, co jesz” mówi przysłowie. Brak jest badań nad wpływem GMO na organizm człowieka, ale istnieje wiele publikacji naukowych wskazujących na możliwe, negatywne oddziaływanie pokarmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie karmionych nimi zwierząt. W czasach tak ogromnej różnorodności artykułów spożywczych, od których uginają się półki sklepowe, każdy powinien mieć możliwość świadomego wyboru żywności opartej na produkcji wolnej od GMO.

Wierzymy, że dla ludzi i ich zdrowia najlepsze jest to, co naturalne. Naszą misją jest dbanie o naturalne odżywianie wolne od GMO.

GMO to genetycznie zmodyfikowany organizm, którego kod genetyczny został sztucznie zmieniony dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej wymyślonej przez człowieka. Tego rodzaju zmiany nie zachodzą w sposób naturalny w środowisku. Najwięcej kontrowersji budzą modyfikacje genetyczne polegające na wprowadzeniu do danego organizmu roślinnego genu pochodzącego z innego gatunku. Tak powstają „rośliny transgeniczne” odporne na działanie środków chemicznych, używanych masowo przy ich uprawie. Z upraw roślin transgenicznych pochodzą ziarna wykorzystywane przy produkcji żywności oraz pasz, którymi karmione są zwierzęta hodowlane. Stosowanie dużej ilości oprysków dodatkowo powoduje skażenia środowiska.

Polskie prawo co prawda nakazuje producentom oznaczanie produktów żywnościowych zawierających składniki GMO, jednak istnieje wyraźna luka w przepisach, która powoduje, że produkty spożywcze, pochodzące od zwierząt karmionych paszami genetycznie modyfikowanymi, np. kur niosek, nie są objęte tym nakazem (1). Może to budzić wątpliwości, ponieważ soja i kukurydza GMO są powszechnie stosowane do produkcji pasz dla zwierząt (bydła, trzody chlewnej i drobiu).

Wpływ żywności genetycznie modyfikowanej na organizm człowieka nie został jeszcze zbadany, ale w świetle dotychczasowych analiz i eksperymentów istnieje ryzyko potencjalnych zagrożeń. Pomimo, że produkty GMO są dopuszczone do sprzedaży, uważamy naturalne składniki i żywność wolną od GMO za lepszą dla ludzi i zwierząt. Dlatego dajemy konsumentom możliwość dokonania świadomego wyboru żywności, która powstała przy zastosowaniu paszy wolnej od GMO. Chcemy również przekazywać naszym zdaniem istotne informacje na temat GMO, oparte na doniesieniach naukowych i wynikach badań.

pasza wolna od gmoFarmio to żywność oparta na produkcji wolnej od GMO.

Jajka Farmio to świeże jaja od kur karmionych certyfikowaną paszą wolną od modyfikacji genetycznych (GMO).

(2)  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Więcej na temat badań wpływu GMO na zdrowie zwierząt: Wpływ żywności GMO na zdrowie