Polityka jakości Farmio

Polityka jakości Farmio daje gwarancję użycia do karmienia kur wyłącznie pasz niemodyfikowanych genetycznie a także wyklucza niezgodną z prawem obecność pozostałości antybiotyków w składzie jaj.

Ponieważ nasza działalność opiera się na współpracy z wybranymi Rolnikami prowadzącymi gospodarstwa kur niosek, prowadzony system kontrolny jest całkowicie niezależny, co świadczy o jego wiarygodności. Daje to nam oraz konsumentom gwarancję bezpieczeństwa i otrzymywania produktów najwyższej jakości.

Program kontroli jakości Farmio, którego kluczowym elementem są niezależne badania, wspiera i uzupełnia działania państwowych urzędów kontrolnych  w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów wprowadzanych do obrotu. Jesteśmy sojusznikami  wszelkich instytucji i przedsięwzięć, których celem jest doskonalenie jakości i bezpieczeństwa żywności. To są kluczowe wartości firmy i marki Farmio.

Nasze oczekiwania dotyczące jakości i bezpieczeństwa hodowli oraz realizowane procedury kontrolne podwyższają standardy pracy wszystkich gospodarstw, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Wdrożony system kontroli, potwierdzony niezależnym certyfikatem, kosztuje i wymaga od nas wiele wysiłku, ale daje nam pewność, że dostarczamy do sklepów w całej Polsce produkty bezpieczne i najwyższej jakości. Jaja Farmio to prawdopodobnie najlepiej przebadane jaja w Polsce.
Michał Kapusta
Dział Kontroli Jakości Farmio SA