Informacja Zakładów Drobiarskich Farmio Spółka z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022.