Dlaczego jaja badamy na antybiotyki?

Media co jakiś czas donoszą o nieuczciwych praktykach w produkcji żywności. Jedną z występujących nieprawidłowości jest niedozwolona obecność antybiotyków w produktach pochodzących od zwierząt. Nawet małe pozostałości antybiotyków w artykułach spożywczych mogą negatywnie oddziaływać na organizm człowieka.

Podobnie jak w przypadku ludzi, gdy chorują zwierzęta, zastosowanie środków przeciwbakteryjnych (antybiotyków) w celach leczniczych jest często nieuniknione. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, również kur niosek niezależnie od metody ich chowu. Zgodnie z istniejącym prawem antybiotyków do leczenia lub profilaktyki zwierząt hodowlanych można używać tylko za zgodą i pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii. To lekarz ustala proces leczenia zwierząt, dobiera odpowiednie środki farmakologiczne i ich dawki. Jaja, które znoszą kury w trakcie podawania leków nie mogą być wprowadzane do sprzedaży. Na rynek mogą trafić jaja zniesione dopiero po upływie określonego przez lekarza okresu karencji. Okres karencji to czas liczony od ostatniego podania kurze leku do momentu rozpoczęcia pozyskiwania jaj do celów spożywczych. Zachowanie okresu karencji przez hodowców jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ono na całkowitą eliminację pozostałości antybiotyków w jajku lub pozostawienia ich na minimalnym poziomie, bezpiecznym dla człowieka.

Najczęstszą przyczyną występowania niedozwolonej obecności antybiotyków w żywności jest nieprzestrzeganie okresów karencji, niewłaściwe dawkowanie środków farmakologicznych oraz stosowanie niedozwolonych dla danego gatunku zwierząt leków (1). Antybiotyki pozostające w mięsie zwierząt czy też produktach odzwierzęcych, takich jak jaja, mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie konsumentów. Nawet niewielkie ilości antybiotyków spożywane z żywnością przez dłuższy okres mogą powodować u ludzi odporność na antybiotyki (tzw. antybiotykoodporność), stanowiącą poważne zagrożenie dla zdrowia, oraz wywoływać reakcje alergiczne (1).

Farmio to jaja przebadane na antybiotyki

Dodatkowe badania jaj Farmio na obecność antybiotyków dają potwierdzenie najwyższej jakości jaj.

(1) A. Posyniak, Występowanie antybiotyków w żywności – aspekty prawne i analityczne kontroli pozostałości, Życie Weterynaryjne 2011