Młodszy Analityk finansowy

Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. w Golinie koło Jarocina, to część grupy kapitałowej FARMIO – polskiego producenta mięsa  drobiowego i jaj pochodzących od kur karmionych paszami wolnymi od GMO. Zakłady stosują najnowszą technologię procesu uboju i dzielenia kurczaka co gwarantuje wytwarzanie produktów najwyższej jakości oraz wysokie standardy współpracy z pracownikami i partnerami biznesowymi.

Obecnie, poszukujemy do pracy na stanowisko: Młodszy Analityk finansowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY :

 • przygotowywanie danych do raportów sprzedażowych,
 • opracowywanie cyklicznych raportów zarządczych (dzienne/tygodniowe/miesięczne)
 • analiza rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.,
 • przygotowywanie danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • udział w procesie zamykania miesiąca (dane w ujęciu zarządczym),
 • przygotowywanie miesięcznych raportów/zestawień na potrzeby jednostek zewnętrznych

WYMAGANIA STANOWISKOWE:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office w tym Excel na poziomie średnio zaawansowanym
 • Mile widziane roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Brak przeciwwskazań do pracy w przemyśle spożywczym
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Chęć do pracy w organizacji działającej w duchu pracy zespołowej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • Znajomość zasad rachunkowości zarządczej.

 
Aplikacje należy wysyłać na adres: rekrutacjazd@farmio.com
z adnotacją:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. ul. Leśna 1 Golina, 63-200 Jarocin, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych są Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. ul. Leśna 1 Golina, 63-200 Jarocin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzanych przez administratora danych osobowych: rodo[at]farmio.com. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.