Specjalista ds. Kontroli Jakości

Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. w Golinie koło Jarocina to jedno z największych
i najnowocześniejszych przedsiębiorstw produkcji kurczaka i jego elementów w Polsce.
Posiada najnowszą technologię procesu uboju i dzielenia kurczaka.
Gwarantuje produkty najwyższej jakości oraz wysokie standardy współpracy
z pracownikami i partnerami biznesowymi.

Obecnie, poszukujemy do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Kontroli Jakości

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie kontroli przedoperacyjnej hal produkcyjnych;
 • prowadzenie kontroli i badań międzyoperacyjnych zgodnie z planem;
 • ocenę wyrobów na zgodność ze specyfikacjami i wymaganiami klienta;• pobieranie prób do badań i oceny;
 • pobieranie prób do badań zewnętrznych zgodnie z harmonogramem;
 • prowadzenie wymaganych zapisów dotyczących jakości i nadzór nad nimi;
 • kalibrację sprzętu pomiarowego;
 • zapewnienie kontroli higieny produkcji, hal produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz wyrywkowej oceny higieny pracowników;
 • zapewnienie kontroli poprawności parametrów prowadzonych procesów produkcji;
 • przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo-przyjętych pracowników;
 • ocenę składowania wyrobów gotowych, materiałów pomocniczych;
 • ocenę wytworzonych wyrobów przez usługodawcę;
 • ocenę jakości wytwarzania wyrobów przez usługodawcę;
 • ocenę wyrobów pochodzących z reklamacji;
 • udział w komisji likwidacyjnej wyrobów niezgodnych;
 • wyrywkową kontrolę prowadzonych przez Magazyn Wyrobów Gotowych wysyłek, w szczególności do klientów strategicznych;
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich osób;
 • zaportowanie przełożonemu o jakości produkowanych wyrobów;
 • zatrzymywanie sprzedaży wyrobów o niewłaściwej jakości;
 • realizowanie wymagań systemu HACCP i BRC zawartych w obowiązujących dokumentach;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z pełnioną funkcją;
 • organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań, optymalne wykorzystanie czasu;

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe (chemia, chemia spożywcza, technologia żywności);
 • łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • znajomość podstawowych przepisów prawa żywnościowego;
 • znajomość wymagań dokumentacji SZJ i normy BRC;
 • znajomość systemu HACCP, GHP i GMP;
 • znajomość obsługi komputera i znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • umiejętność współpracy;

 OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze plus premia zadaniowa;
 • przyjazną atmosferę pracy;

Aplikacje należy wysyłać na adres: rekrutacjazd@farmio.com
z adnotacją:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. ul. Pirenejska 2c, 01-493 Warszawa w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych są Zakłady Drobiarskie Farmio Sp. z o.o. ul. Pirenejska 2 c 01-493 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzanych przez administratora danych osobowych: rodo[at]polzywnosc.com. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.