Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Czy wiesz, że?

Pomidor Flavr Savr to pierwsza wprowadzona do sprzedaży roślina GMO.
więcej »

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

6 powodów dla których warto wybierać produkty wolne od GMO

1.  GMO szkodzą zdrowiu

Amerykańska Akademia Medycyny Środowiskowej (AAEM) wzywa lekarzy do odradzania swoim pacjentom spożywania produktów GMO. W swoim oświadczeniu powołuje się na badania prowadzone na zwierzętach, wskazujące na pogorszenie stanu zdrowia zwierząt karmionych żywnością GMO, w tym: uszkodzenia przewodu pokarmowego, zaburzenia układu immunologicznego, przyśpieszony proces starzenia oraz bezpłodność (1).

Jedyne opublikowane badanie przeprowadzone na ludziach wykazało, że żywność modyfikowana genetycznie pozostawia geny GMO w organizmie człowieka, co może powodować późniejsze problemy zdrowotne (2). Ponadto, w kilku krajach zanotowano zwiększenie problemów zdrowotnych ludności na skutek uruchomienia sprzedaży żywności modyfikowanej genetycznie, np. po wprowadzeniu w Ameryce GMO do produkcji żywności odnotowano wzrost liczby osób z chorobami przewlekłymi (3).

Pomimo iż brak jest dokładnych badań by potwierdzić jak GMO wpływa na organizm człowieka, duża część lekarzy zaleca unikać produktów GMO w diecie, a zwłaszcza w diecie dzieci, których młode organizmy podczas rozwoju są bardziej podatne na działanie szkodliwych składników.

2.  GMO zanieczyszcza środowisko

Uprawy GMO istotnie wpływają na całe środowisko naturalne. Zanieczyszczenia z upraw GMO same rozprzestrzeniają się w środowisku i wydaje się być niemożliwe aby temu skutecznie zapobiec. Skażenia GMO powodują również straty dla rolników produkujących ekologiczne uprawy będące w sąsiedztwie upraw GMO, ponieważ istnieje ryzyko przepylenia i przeniesienia cech roślin transgenicznych na uprawy naturalne (4). Ponadto uprawy GMO oraz stosowane na nich w dużych ilościach herbicydy mogą szkodzić ptakom, owadom, płazom, wpływać na ekosystemy wodne i organizmy glebowe, zmniejszają one bioróżnorodność i zanieczyszczają wodę.

3.  GMO przyczynia się do wzrostu zużycia coraz mocniejszych pestycydów

Z założenia uprawy roślin modyfikowanych genetycznie mają być odporne na działanie środków ochrony roślin – herbicydów, co powoduje zwiększenie ich użycia przez rolników. Zgodnie z zasadami działania natury na polach upraw GMO pojawiają się tak zwane superchwasty odporne na działanie stosowanych środków. Walka z nimi zmusza rolników do użycia jeszcze bardziej toksycznych środków ochrony roślin na swoich polach (5).

4.  Inżynieria genetyczna tworzy niebezpieczeństwo nieznanych efektów ubocznych

Ingerencja w DNA organizmów polegająca na wiązaniu ze sobą zupełnie obcych gatunków może powodować szereg nieznanych jeszcze skutków ubocznych. Geny mogą w sposób niekontrolowany przechodzić na inne organizmy tego samego lub innego gatunku. Ponadto sam proces tworzenia roślin GM może powodować tworzenie się nowych toksyn, alergenów i substancji rakotwórczych, zdarza się bowiem, że miejsce w genomie, w które włączył się transgen, jest regionem kodującym lub regulatorowym jakiegoś istotnego genu. Jego funkcjonowanie może zostać zmienione, a czasami też wytwarzane jest zmienione białko (6).

5.  GMO nie jest rozwiązaniem głodu na świecie

Zwolennicy GMO głoszą, że zwiększenie upraw GMO spowoduje wzrost plonów, co może być rozwiązaniem głodu na świecie. Jednak w rzeczywistości jest inaczej. Kanadyjski farmer Percy Schmeiser przestrzega rolników z innych krajów przed uprawami GMO. Jak twierdzi, GMO nie działa zgodnie z obietnicami producentów – zamiast zmniejszać koszty produkcji żywności i zahamować głód na świecie wymaga używania coraz mocniejszych środków chemicznych i zmniejsza jakość plonów (7). Ponadto, jak twierdzi wielu badaczy, głód na świecie nie jest wynikiem niewystarczającej ilości produkowanej żywności, a powoduje go zła polityka rolna i niewłaściwa dystrybucja żywności.

6.    Zwierzęta nie chcą jeść pokarmów GMO

W historii badań nad GMO istnieje kilka przypadków pokazujących, że zwierzęta, którym daje się wybór nie chcą jeść pokarmów modyfikowanych genetycznie:

  • Rolnicy i naukowcy z USA stwierdzili, że zwierzęta unikają jedzenia roślin modyfikowanych genetycznie jeśli da im się wybór (8).
  • Jak donosi Jeffrey Smith, jeden z jego czytelników zainspirowany książką „Nasiona kłamstwa” zechciał zrobić eksperyment potwierdzający opinię, że zwierzęta nie chcą jeść pokarmów GMO. Kupił kukurydzę modyfikowaną genetycznie i kukurydzę naturalną, po czym pozostawił ją w garażu by zimą karmić wiewiórki. Czytelnik jednak zapomniał o tym i kukurydza leżała w garażu aż do wiosny. Okazało się, że przez zimę myszy przeprowadziły eksperyment za niego i zjadły tylko kukurydzę naturalną, nie ruszając w ogóle modyfikowanej (9).

---------

(1)  http://aaemonline.org/gmopost.html
(2)  Netherwood et al, "Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract," Nature Biotechnology 22, 2004
(3)  Health Risks, http://www.responsibletechnology.org/health-risks
(4)  "GMO – z czym to się je?" Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008/2009
(5)  C. Benbrook , Do GM Crops Mean Less Pesticide Use? Pesticide Outlook, 2001
(6)  10 Reasons to Avoid GMOs, http://www.responsibletechnology.org/10-Reasons-to-Avoid-GMOs
(7)  Percy Schmeiser ostrzega przed GMO, http://www.youtube.com/watch?v=o-KBaoQbAEQ&lr=1
(8)  Jeffrey M. Smith  „Nasiona kłamstwa”, Oficyna, 2007
(9)  Wykład Jeffreya Smitha na temat żywności transgenicznej czyli GMO, http://www.youtube.com/watch?v=yKXwmQPggrY

więcej przypisów »