Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

Antybiotyki w hodowli kur niosek

Jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba, antybiotyki mogą być stosowane u wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych niezależnie od metody chowu. W przypadku kur, mogą one być podawane zarówno w chowie klatkowym, ściółkowym i wolnowybiegowym, a nawet w określonych rozporządzeniem przypadkach w chowie ekologicznym (1). Ważne jest, że niezależnie od metody chowu, antybiotyki mogą być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach, pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii.

Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo produktów jest zachowanie okresu karencji. Jest to czas jaki musi minąć od podania ostatniej dawki leku, do momentu rozpoczęcia pozyskiwania produktów do celów spożywczych. Długość okresu karencji jest uzależniona od rodzaju substancji czynnej wchodzącej w skład antybiotyku i mocy podawanej dawki. Okres karencji dla leków stosowanych w hodowli drobiu może wynieść do 14 dni. Dopiero po upływie tego czasu hodowca może rozpocząć pobieranie jaj z przeznaczeniem do konsumpcji przez ludzi. Jaja, które znoszą kury w trakcie podawania antybiotyków i w okresie karencji nie mogą być wprowadzane do sprzedaży.

W rozporządzeniu komisji EU wykazano listę wszystkich substancji farmakologicznych czynnych jakie mogą być stosowane do leczenia zwierząt hodowlanych, od których pozyskuje się żywność oraz wskazano gatunki, u których mogą być stosowane. Wiele z tych substancji jest zakazana do stosowania dla kur, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Przykładowo, u kur niosek nie można stosować doksycykliny i sulfonamidów podczas gdy mogą one być podawane kurczakom hodowanym z przeznaczeniem na mięso (2). Wynikać to może z faktu, że substancje te łatwo przenikają  do jaj i pozostają tam przez długi czas, czasem trudny do określenia.

W rozporządzeniu znajduje się również lista substancji zakazanych do stosowania u wszystkich gatunków zwierząt, z których produkowana jest żywność, należą do nich m.in. metronidazol, chloramfenikol, dimetridazol, kolchicyna, ronidazol.

Stosowanie właściwych leków przeznaczonych dla kur niosek pod ścisłą kontrolą weterynarza a także zachowanie przez hodowców zaleconego okresu karencji to najważniejsze czynniki wpływające na bezpieczeństwo jaj dla zdrowia konsumenta.

---------

(1) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
(2) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

więcej przypisów »