Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Czy wiesz, że?

Pomidor Flavr Savr to pierwsza wprowadzona do sprzedaży roślina GMO.
więcej »

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

Uprawa roślin GMO w Europie i na świecie

Dynamika wzrostu powierzchni upraw rośli genetycznie modyfikowanych na świecie rośnie w tempie 3-15% rocznie (od niespełna 20 mln ha w 1997 r. do ponad 175 mln ha w 2013) (1). Uprawy GMO znajdują się już w 27 krajach na świecie, ale zdecydowanym liderem w zakresie ich powierzchni są nieprzerwanie Stany Zjednoczone. Poza tymi 27 krajami, wiele państw – w tym Polska – dopuszcza import produktów GMO.

Na terenie Unii Europejskiej dopuszczona jest do uprawy kukurydza MON 810. Do grudnia 2013 roku pozwolenie dotyczyło również uprawy ziemniaka Amflora z przeznaczeniem do produkcji mączki ziemniaczanej, jednak Sąd UE uchylił decyzję Komisji Europejskiej o dopuszczeniu jego uprawy, uznając że KE wydając takie zezwolenie popełniła błędy proceduralne.

Spójną strategię w zakresie upraw roślin GMO nakreśla Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2). Jako że prawodawstwo unijne nie może bezpośrednio narzucić polityki poszczególnym krajom członkowskim, to każdy z krajów indywidualnie reguluje swoje prawo dotyczące tych upraw, co w następstwie prowadzi do braku spójności. Siedem państw członkowskich (Polska, Austria, Węgry, Francja, Grecja, Niemcy i Luksemburg) ogranicza lub całkowicie zakazuje upraw kukurydzy MON810 na swoich terytoriach (3).

Oprócz dopuszczenia upraw transgenicznych, zatwierdzenia przez Komisje Europejską wymaga także wprowadzenie na rynek unijny produktów pochodnych GMO wykorzystywanych przy produkcji żywności i pasz. Na chwilę obecną (grudzień 2013) lista dozwolonych GMO obejmuje: jeden produkt z buraka cukrowego, jeden z ziemniaka, siedem z soi, trzy z rzepaku, osiem z bawełny, oraz dwadzieścia dziewięć z kukurydzy (aktualna lista jest zawsze dostępna na stronach Komisji Europejskiej) (4).

---------

(1)  James C., 2013 report on Global Status of Biotech/GM Crops, ISAAA, Ithaca, NY ,2014, http://www.isaaa.org
(2)  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ( Dz.U. L 268 z 18.10.2003 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:211:0040:01_REG_2003_1829_40:PL:HTML
(3)  Questions and Answers on the EU's new approach to the cultivation of GMOs, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-325_en.htm?locale=en
(4)  EU Register of authorised GMOs, http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

więcej przypisów »